Läs mer om borrning

Behöver man tillstånd när man borrar?

Vid borrning för energi/bergvärme krävs tillstånd. Kontakta din kommun. Det behövs inget tillstånd för att borra en vattenbrunn för närvarande, utom i enskilda fall.

Ska jag vara hemma den dagen ni kommer och borrar hos mig?

Har du möjlighet att vara hemma en liten stund på morgonen när vi kommer är det bra. Vid borrning av energibrunn/bergvärme behöver vi tillgång till ström, ett eluttag 220 V och vatten.

Kan man borra på vintern?

Ja, man kan borra efter vatten och energibrunn/bergvärme på vintern. Det kan även vara en fördel eftersom man skonar marken med tjäle och snö som underlag för borrmaskin mm. Vid stora snömängder på borrplatsen behövs förmodligen skottning av det aktuella området.

Hur djupt behöver man borra för att få vatten till vattenbrunn?

En genomsnitts brunn i Sverige ligger mellan 70 och 80 meter djup. Men det går inte på förhand säga hur djup just din brunn blir. Det beror på vilket djup man hittar tillräckligt med vatten.

Hur djupt måste man borra för att få tillräkligt värme för en energibrunn/bergvärme

Man beräknar ett djup för borrning beroende på husets storlek, ålder och hur många som bor i huset. Ring oss, vi kan hjälpa dig att räkna ut.

Hur lång tid tar det att borra en energibrunn/bergvärme?

Det tar i vanliga fall endas en arbetsdag att borra brunnen. Sen tillkommer arbete med grävning och rörfirmans arbete med bl.a installation av värmepump.

Hur lång tid tar det att borra en vattenbrunn?

Att borra en vattenbrunn tar i vanliga fall en arbetsdag. Sen tillkommer arbete med grävning och en dags installation av vattenpumpen.

Vatten & Borrteknik i Småland AB
Vi är medlemmar i Geotec

Vi är medlemmar i Geotec - Nordens ledande branschorganisation som arbetar med geoenergi.

Stolt spnsor till Erikshjälpen

Vi stödjer Erikshjälpen för ungas rätt till trygghet och skydd runt om i världen.

Stolt spnsor till Missing People

Vatten & Borrteknik i Småland stödjer Missing People och organisationens värdefulla arbete.

Vi är ISO-certifierade