Miljö- och Kvalitetspolicy

Vatten & Borrteknik i Småland AB utför borrningsarbeten för vatten- och energi på ett kvalitetsmässigt sätt för kommuner, företag och privatpersoner. Vi utför även specialborrningar som gasborrning och förundersökningsborrningar. Vi monterar vattenpumpar och reningsfilter.

  • Vatten & Borrteknik i Småland ABs policy är att utföra tjänster i rätt tid med rätt kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan i samarbete med våra kunder.
  • Vi engagerar, informerar och utbildar fortlöpande all vår personal för att uppnå maximal kundnytta och säkra vår kvalitet och öka medvetenheten för att ständigt förbättra vår verksamhet.
  • För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi ständigt med nya mål. Målen vi arbeta med nu är bland annat att minska utsläpp från maskinellutrusning och fordon samt att, minska mängden och ersätta vissa kemikalier samt miljöanpassa produktionen.
  • Vi arbetar med god marginal till de lagkrav, kundkrav och övriga krav vi berörs av, genom att kontinuerligt vara uppdaterade och genomföra regelbundna efterlevnadskontroller.
  • Vi strävar mot att alltid upplevas såsom "bättre" än våra konkurrenter och därmed skapa ett mervärde hos våra kunder.
Vi är medlemmar i Geotec

Vi är medlemmar i Geotec - Nordens ledande branschorganisation som arbetar med geoenergi.

Stolt spnsor till Erikshjälpen

Vi stödjer Erikshjälpen för ungas rätt till trygghet och skydd runt om i världen.

Stolt spnsor till Missing People

Vatten & Borrteknik i Småland stödjer Missing People och organisationens värdefulla arbete.

Vi är ISO-certifierade