Vi kan det mesta inom borrning

Vatten & Borrteknik i Småland AB arbetar huvudsakligen i Småland, men vi är inte strängt begränsade till det området då det förekommer uppdrag i större delen av södra Sverige, och även i utlandet.

Våra huvudaktiviteter är:

Vi har också kompetens för en rad olika sorters specialborrningar som t.ex.:

 • Undersökningsborrning horisontalborrning
 • Borrning för spontvägg
 • Dragstagsborrning
 • Grovhålsborrning
 • Håltagning i betong och sten
 • Stålkärnepålning
 • Jetinjektering
 • RC borrning

Vi utför också:

 • Pump installationer för vattenbrunn
 • Tryckning av vattenbrunnar
 • Vattenanalyser
 • Konsultarbeten när det gäller borrning
Vatten & Borrteknik i Småland AB
Vi är medlemmar i Geotec

Vi är medlemmar i Geotec - Nordens ledande branschorganisation som arbetar med geoenergi.

Stolt spnsor till Erikshjälpen

Vi stödjer Erikshjälpen för ungas rätt till trygghet och skydd runt om i världen.

Stolt spnsor till Missing People

Vatten & Borrteknik i Småland stödjer Missing People och organisationens värdefulla arbete.

Vi är ISO-certifierade