Borrning för bergvärme

Nere i berggrunden finns en kostnadsfri värmekälla, som håller nästan samma temperatur året om.

Bergvärmen är en trygg, säker och miljövänlig uppvärmningsteknik för alla typer av byggnader, stora som små, offentliga och privata.

Att investera en värmepump är en relativt hög investeringskostnad, men i gengäld får du ett driftssäkert uppvärmningsalternativ med lång livslängd och minimal service.

Anläggningen tar liten plats och kan installeras även på små tomter. Det blir minimala "störningar" på gräsmattan och återställningsarbetet efter borrningen är obetydligt.

Påverkan på naturen runt borrhålet blir minimal. Eftersom grundvattnet inte förbrukas påverkas heller inte grundvattennivån.

Borrhålet består av tre delar. Översta delen är lösa jordlager där borrhålet är mantlat med stålrör för att inte rasa ihop. Sedan en del i berget som inte innehåller något vatten. Det aktiva borrhålet är delen längst ner som är fyllt med grundvatten

Grundvattennivåerna är olika på olika platser och förutsättningar.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med borrning för bergvärme (energiborrning) i Småland.

Läs även om entreprenadborrning, brunnsborrning och vattenbrunnar.

Så fungerar en energibrunn/bergvärme

Värmepumpen hämtar sin energi från borrhålet i berget. I borrhålet finns en kollektorslang fylld med vätska (70 % vatten och 30 % etanol). Denna vätska "körs runt" mellan pumpen och borrhålet var den hämtar sin energi. En bergvärmeinstallation är et mycket driftsäkert system med lång livslängd.

Det krävs kommunens tillstånd för att installera värmepump.

En investering

Systemet medför ganska stora kostnader för borrning. Dock ska man veta att borrhålet kommer väl till pass igen när första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.

Viktigt

  • Borrhålet spelar stor roll i systemet, och det aktiva djupet är viktigt (aktivt djup är från den nivå det står vatten i hålet och ner).
  • Borrhålet får inte vara underdimensionerat, då hålet riskerar att bli för kallt.
  • Vid flera borrhål är rekommenderat avstånd mellan hål minst 20 meter

Läs mer

Vi är medlemmar i Geotec

Vi är medlemmar i Geotec - Nordens ledande branschorganisation som arbetar med geoenergi.

Stolt spnsor till Erikshjälpen

Vi stödjer Erikshjälpen för ungas rätt till trygghet och skydd runt om i världen.

Stolt spnsor till Missing People

Vatten & Borrteknik i Småland stödjer Missing People och organisationens värdefulla arbete.

Vi är ISO-certifierade